Sản Phẩm Chất Lượng từ Việt Nam!
Sản Phẩm Chất Lượng từ Việt Nam!
Sản Phẩm Chất Lượng từ Việt Nam!
Slide 5
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Chất chống va đập

CPE 135A có đặc tính kép của nhựa và cao su, vì vậy nó khá tương thích với cả hai. CPE chủ yếu được sử dụng với nhựa hoặc cao su, ngoại trừ một số ít được sử dụng làm vật liệu cơ bản. Khi được sử dụng với chất dẻo, nó hoạt động như một chất điều chỉnh. CPE chủ yếu được sử dụng làm chất điều chỉnh tác động trong các sản phẩm UPVC, để cải thiện độ bền va đập và đặc tính nhiệt độ thấp. Là phụ gia  CPE có thể được sử dụng với cao su để cải thiện các đặc tính của nó, chẳng hạn như chống cháy, cách nhiệt và chống lão hóa. Hơn nữa, nó có thể là một chất bổ sung cho ABS để cải thiện chất chống cháy.