Sản Phẩm Chất Lượng từ Việt Nam!
Sản Phẩm Chất Lượng từ Việt Nam!
Sản Phẩm Chất Lượng từ Việt Nam!
Slide 5
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Chất ổn định Ca/Zn

    

  1. Chất ổn định Ca-Zn Chất ổn định canxi-kẽm được tổng hợp bằng công nghệ hợp chất đặc biệt, làm thành phần chính. Nó có thể thay thế các chất ổn định độc hại như chì, muối cadimi và organotin, Thực tiễn đã chứng minh rằng trong các sản phẩm nhựa PVC, hiệu suất xử lý tốt, độ ổn định nhiệt tương đương với chất ổn định muối chì, như hầu hết các chất ổn định nhiệt PVC thân thiện với môi trường, nó có biểu diễn quy trình rất tố Khả năng ổn định nhiệt và thời tiết tốt. Chống ánh nắng gay gắt, ...