Sản Phẩm Chất Lượng từ Việt Nam!
Sản Phẩm Chất Lượng từ Việt Nam!
Sản Phẩm Chất Lượng từ Việt Nam!
Slide 5
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Kẽm Stearate

Kẽm stearat là một sản phẩm  của Sen Việt Chemical  được từ axit stearic và chúng tôi sản xuất tại nhà máy của mình. 

2 C18H35COOH + ZnO → (C18H35O2) 2Zn + H2O

  Nó là một loại bột mịn, màu trắng và mượt khi chạm vào với các đặc tính sau:  

  Nó rất ổn định trong điều kiện nhiệt độ cao  

 Nó không hòa tan trong nước, rượu và ete   

Nó có khả năng chống nước cực tốt và cung cấp các đặc tính chống thấm nước  

 Nó là một chất phân tách rất hiệu quả   

Nó phục vụ như một nguồn cung cấp kẽm, là một lợi ích trong một số quá trình

Kẽm stearat (Zn(C18H35O2)2) là một hợp chất hóa học hữu cơ. Kẽm stearat là dạng xà phòng của kẽm không ưa nước. Nó không hòa tan trong các dung môi phân cực như rượuete nhưng hòa tan trong các hydrocarbon thơm như benzen và các hydrocarbon clo hóa khi bị đốt nóng. Nó là tác nhân rửa khuôn manh nhất trong số các xà phòng kim loại. Nó không chứa các dạng điện phân và có hiệu ứng ghét nước. Các ứng dụng chính của nó là trong công nghiệp cao suchất dẻo (plastic), trong đó nó được sử dụng như là tác nhân tẩy rửa và chất bôi trơn.

Ứng dụng:

    Trong vai trò của chất ổn định phụ trợ cho các hệ thống ổn định gốc Ba/Cd và Pb.

    Là tác nhân tạo độ bóng trong công nghiệp sơn.

    Là tác nhân rửa kim loại trong các hệ thống chế biến cao su, polyurethan và polyeste.

    Tác nhân rửa khuôn trong luyện kim

Là chất bôi trơn, tạo bóng trong filler, color masterbatch.