Sản Phẩm Chất Lượng từ Việt Nam!
Sản Phẩm Chất Lượng từ Việt Nam!
Sản Phẩm Chất Lượng từ Việt Nam!
Slide 5
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Ống và phụ kiện

Các ống PVC và phụ kiện hiện được sản xuất bằng cách sử dụng nhiều hệ thống ổn định. Thị trường Châu Âu trước đây dựa trên các chất ổn định Chì đã được thay thế hoàn toàn bằng hệ thống COS (dựa trên hữu cơ và / hoặc Canxi-Kẽm) nhờ vào Cam kết tự nguyện của Hiệp hội các nhà sản xuất chất ổn định Châu Âu trong sáng kiến ​​Vinyl 2010 – Vinyl Plus.

 

Thị trường Bắc Mỹ trước đây chủ yếu sử dụng chất ổn định làm từ Thiếc trong khi ở Nam Mỹ, chất ổn định Chì chủ yếu được thay thế bằng chất ổn định COS. Thị trường châu Á vẫn chủ yếu sử dụng chất ổn định dựa trên Chì nhưng việc sử dụng hệ thống COS đang phát triển ở khu vực này.

 

Thị trường chất ổn định hiện đang hướng tới việc thiết kế, sản xuất và sử dụng các sản phẩm và quy trình hóa chất hiệu quả, hiệu quả, an toàn và lành tính hơn với môi trường. Hồ sơ độc tính sinh thái và độc tính của chất ổn định không ảnh hưởng đến sản phẩm cuối cùng và đối với người tiêu dùng vì nó được gắn chặt vào nền polyme. Tuy nhiên, nó có tác động đến tính bền vững của chuỗi cung ứng ở thượng nguồn của ống thành phẩm và phải được tính đến một cách hợp lý.

 

Mục đích của phần trình bày này là so sánh hiệu suất của các hệ thống ổn định đường ống thường được sử dụng, nêu rõ ưu và nhược điểm khi áp suất điều tiết ngày càng tăng do các mối quan tâm về độc chất và môi trường.