Sản Phẩm Chất Lượng từ Việt Nam!
Sản Phẩm Chất Lượng từ Việt Nam!
Sản Phẩm Chất Lượng từ Việt Nam!
Slide 5
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Tầm film PVC

Chúng tôi là công cụ cung cấp cho các khách hàng có giá trị của mình một loạt các chất  ổn định cho tấm màng PVC. Các tấm được cung cấp được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng đã đặt ra với việc sử dụng nguyên liệu thô chất lượng tốt nhất và kỹ thuật tiên tiến đồng bộ với các tiêu chuẩn ngành đã đặt ra. Những tấm này được sử dụng để chống thấm nước cho sân thượng và vườn trên sân thượng, đường và cầu bê tông, sân đỗ và đường băng, màng bọc thực phẩm...