Sản Phẩm Chất Lượng từ Việt Nam!
Sản Phẩm Chất Lượng từ Việt Nam!
Sản Phẩm Chất Lượng từ Việt Nam!
Slide 5
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Cao Su

Sự phát triển gần đây trong nghiên cứu đặc tính của axit stearic (SA) và ảnh hưởng của nó đối với hóa học và công nghệ của các hợp chất cao su được xem xét. Axit stearic tham gia vào hầu hết các hợp chất cao su. Nó được sử dụng với lượng tương đối thấp (lên đến 3.0 phr) nhưng có tác dụng đa chức năng đối với các đặc tính và quá trình xử lý của chúng. Chức năng của SA như một chất làm mềm và một chất phân tán chất độn trong các hợp chất cao su được kiểm tra. Là một chất làm mềm, SA ảnh hưởng đến độ nhớt của hợp chất chứa đầy. Quá trình chế biến được tạo điều kiện thuận lợi vì nó giảm trong quá trình trộn. Ảnh hưởng như vậy của SA đến các đặc tính lưu biến của các hợp chất cao su được thể hiện trong một số kết quả không phổ biến về độ nhớt biểu kiến, được xác định ở các giá trị tốc độ cắt thấp. Những kết quả này có thể được giải thích khi xem xét chung với các kết quả thí nghiệm về ảnh hưởng phân tán của SA lên chất độn và lượng cao su liên kết. Dựa trên các đặc tính lưu biến của các hợp chất cao su phụ thuộc vào lượng SA bên trong, một phương pháp được đề xuất để xác định lượng SA tối ưu làm chất phân tán. Khoa học đương đại coi SA là một chất hoạt hóa hiệu quả (cùng với ZnO) của quá trình lưu hóa lưu huỳnh của các loại cao su không bão hòa. Liên quan đến cơ chế tăng tốc lưu hóa lưu huỳnh, hầu hết các giả thuyết được đề xuất hiện nay đều cho rằng tại các điều kiện của quá trình, phản ứng xảy ra giữa SA và ZnO dẫn đến tạo thành kẽm stearat. Muối SA có thể tham gia vào việc hình thành một phức chất hoạt hóa với chất xúc tiến và lưu huỳnh được sử dụng để kích thích sự liên kết chéo của các đại phân tử cao su. Nghiên cứu được tiến hành trên quá trình lưu hóa cao su với kẽm stearat như một chất hoạt hóa trong hợp chất (nhưng không có ZnO) cho thấy rằng các chất lưu hóa có đặc tính tốt thu được. Sử dụng kẽm stearat thay vì ZnO để lưu hóa cao su ít làm ảnh hưởng đến môi trường . Trong trường hợp này, lượng kẽm trong các hợp chất cao su giảm hơn 10 lần. Điều này sẽ liên tục làm giảm ô nhiễm môi trường với các ion kẽm độc hại do mài mòn lốp xe trong quá trình tham gia giao thông. Muối SA có thể giải quyết một vấn đề môi trường nữa,Các bộ phận của lốp xe phế thải được tái chế và một trong những sản phẩm thu được là bột cao su. Một phương pháp để thay đổi bề mặt của nó bằng cách tạo bột cho các hạt bằng kẽm stearat được nghiên cứu kỹ lưỡng và việc sử dụng bột cao su với lượng lên đến 20 phr trở nên khả thi.

Kẽm stearat là một “chất hoạt hóa” cho quá trình lưu hóa vì kẽm có tác dụng hữu ích đối với phản ứng của lưu huỳnh với polyolefin. Kẽm stearat tạo điều kiện cho sự phân tán do rất dễ hòa tan trong vùng cực của polyolefin. Nó hoạt động như một chất kháng axit với polyolefin, góp phần ổn định màu sắc và ngăn ngừa ăn mòn.